Podmienky zapožičania

Naša firma sa zaoberá predovšetkým požičiavaním stavebných, záhradných a upratovacích zariadení. Pravidelne rozširujeme a obnovujeme výber strojov, aby sme ponúkli čo najširší sortiment a vyhoveli tak požiadavkám zákazníka.

Podmienky zapožičania náradia:

  • predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz)
  • zloženie finančnej zálohy v určenej výške podľa platnej sadzby za konkrétne náradie
  • podpísanie zmluvy o prenájme náradia